Priser

Sygesikringsgruppe 1: Konsultationer er gratis.

Der er en række ydelser, attester, vaccinationer mv., som ikke dækkes af sygesikringen.

Se nedenfor.

 

Sygesikringsgruppe 2: Der skal betales en egen andel for konsultation 200 kr

 

Nedenstående sær ydelser er ens for sygesikringsgruppe 1 og 2.

Der kan betales med kontanter og mobile pay i klinikken.

 

Attester:
Motorattest/generhvevelse (husk gyldigt pasfoto) 500 kr
Dykkerattest 500 kr
Attest ved afbestilling af rejse 400 kr
Ansøgning om handicapparkeringskort 300 kr
Varighedserklæring/sygemelding til arbejdsgiver 400 kr
Eksamensfravær, lægelig attestation 300 kr
Medicinliste dansk/engelsk til brug ved rejse 300 kr

 

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg i klinikken om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25% og er inkluderet i ovenstående priser.