Pneumokokvaccination

Pneumokokvaccination gives hvert 6. år og tilbydes gratis til:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år.
 • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 • Personer, som er fyldt 2 år, med:
  • Manglende eller dysfunktion af milten
  • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Liquorlækage
  • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • Udført stamcelletransplantation
  • Udført organtransplantation
  • Diabetes mellitus
  • Kronisk hjertesygdom
  • Kronisk lungesygdom
  • Kronisk nyresygdom
  • Kronisk leversygdom
 • Personer under 18 år med:
  • Cyanotiske hjertesygdomme
  • Hjerteinsufficiens
  • Palliativ operation for hjertesygdom
  • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • Kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
  • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • Nefrotisk syndrom
  • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.
 • Svejsere.

 

Tilbuddet gælder til og med d. 31. december 2022.