Pneumococvaccination

Pneumococvaccination:

Vaccination mod lungebetændelse tilrådes af Sundhedsstyrrelsen til følgende grupper:

Personer med fjernet milt

Personer med kronisk hjerte-, lunge-, lever- og nyresygdom.

Personer med sukkersyge.

Desuden til personer over 65 år, især de der tidligere har haft lungebetændelse.

Personer med nedsat immunforsvar.

 

Til personer i særlig risiko for alvorlig pneumokoksygdom ydes klausuleret tilskud til vaccination med 23-valent pneumokokvaccine og med den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine.

 

Det drejer sig om personer med: 

 • udført/planlagt fjernelse af milten eller manglende miltfunktion (fx efter bestråling)
 • organtransplantation
 • cochleaimplantation
 • likvorlækage/tidligere alvorlig pneumokoksygdom
 • immunsvækkelse (fx ved hiv-infektion eller lymfom)
 • stamcelletransplantation

For personer <18 år med:

 • cyanotiske hjertesygdomme
 • hjerteinsufficiens
 • operation for hjertesygdom
 • kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
 • muskelsvind
 • svær nyresygdom
 • visse immundefekter

 

Desuden ydes der klausuleret tilskud til den 13-valente konjugerede pneumokovaccine til personer > 65 år med: 

 • kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) med FEV1 <40 % af forventet
 • hjerteinsufficiens (hjertesvigt)

Der foreligger ikke fra Sundhedsstyrelsen en generel anbefaling af pneumokokvaccination af personer over 65 år, som det er tilfældet for influenza, hvorfor vaccinen i dette tilfælde ikke er gratis.